VVS-dagene Norge 2014

VVS-dagene i Norge, 22.Okt 2014: Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger 


Program och presentationer


NS 3031:2015– hvordan NS3031 benyttes i beregninger i dag, kontra hvordan det kan bli etter 2015. v/ Dr.ing. Tore Wigenstad, Skanska


Tidligfase metode for evaluering av overflatetemperaturer på solskjerming. v/ Dr. Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS, se presentationen


Status på BIM og energi og inneklimaberegninger v/ Søren Gedsø fra Erichsen & Horgen AS, se presentationen


Modellering og simulering av energibruk og termisk inneklima ved oppvarming og kjøling av bygninger med veldig godt isolert bygningsskall. v/ Dr.ing. Laurent Georges, NTNU, se presentationen


Dagslyskrav – Dagens definisjoner vs. Fremtidige og Svakheter ved dokumentasjon ved beregning .v/ Line Røseth Karlsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, se presentationen


Programmer for energiberegninger – fordeler og ulemper - Statiske og dynamiske beregninger, Hvorfor blir resultatene forskjellige? Og SIMIEN, TRNSYS, ENERGY+  v/ Matthias Haase, SINTEF, se presentationen


Retningslinjer for valg av energiforsyning i en tidlig fase i prosjekteringen av ZEB basert på systemanalyse og kostnadsoptimalitet. v/ Dr.ing. Igor Sartori, NTNU, se presentationen


Modellering av energiforsyning sammen med bygg og kilder v/ Pär Carling, EQUA Simulation AB, se presentationen


Modellering av brønnparker i EED v/ Bjørn Gleditsch Borgnes, daglig leder Futurum Energi, se presentationen


Avanserte simuleringer av energiforsyning, praktiske erfaringer v/ Kristian Kluge, Erichsen & Horgen AS, se presentationen


Forventet utvikling av simuleringsverktøy, hva trenger vi og hvilken vei går de? v/ Pär Carling, EQUA Simulation AB, se presentationen


LIBRARY


Papers online


PDF versions of all papers from the IBPSA conferences 1985-2015

Sponsors